තිස්සමහාරාම, රන්මිණිතැන්න ප්‍රදේශයේ, කාබනික වගාවක් සාර්ථකව කරන හිතවෙතෙකු බැලීමට ගියා ...


ප්‍රායෝගිකව මහ පොලොවේ ඉතා සාර්ථකව කරනවා
#organicfarming #srilanka #tissamaharamaya #ranminithenna #shasheendrarajapaksa #rankethaeco

#ranminithenna

#Ranminithenna #Tele #cinema #village #bombayvelvet #location #🎥📽🎞

#ranminithenna #structure #colorfulday #iphone #iphonephotography #capturediniphone #iphonexs #grassfedbeef #nofilter #naturalcolors #chapturedbyme @thiw_perera

Shoot completed and cast is back in town now🥰 It was amazing experience casting for lead pair for srilankan film 'Kadira divya raaja'.


Directed by prof. sunil ariyaratne ☺
Now my dear friend Mr Wimal Deshapriya than contacted me on Facebook and second day we were on the same page and next month we conducted tests , in two days we locked cast and it was my pleasure meeting the whole team and spending time here in Mumbai ❤ we surely had a blast 🥂
It was a peer pressure at first because a well known director from Sri Lankan industry with his team coming to Mumbai to find his next film's lead pair and will lock and fly back in two days and we did it very smoothly.
Thank you Wimal Deshapriya sir for the opportunity , trust you had in me and appreciation from your team ❤ and my talents Samar Vermani and Sonakshi singh you have done a great job ☺📽
#samarvermani #kadiradivyaraaja #srilankanfilm #professorsunilariyarathna #ranminithenna #srilankancastingdirector #castingdirector #bollywoodcastingdirector #sonkashisinghrawat #hairbyharoon #colombo #castingdirectorhimeshchoudhary

#Ranminithenna

🙂🙃 #blackandwhite #ranminithenna #downsouth #lookingatphone #navyhouse

PC | @diluni_ja

#madampresident #mncoe #batchtrip2019 #ranminithenna #telecinemapark #moment #happy 🙂

#buddies #lecturers #drama #ranminithenna #telecinemapark #batchtrip2019 #mncoe 🙂

#ranminithenna #travel

#mahiyangana #buththala #katharagama #ranminithenna #maththala #edisonbungalow

UniGang #Hummanaya #Ranminithenna #cinnamonWildYala #

#ranminithenna

#deadtree #sky #ranminithenna #lka #visitsrilanka #travelphotography #travelsrilanka

#Ranminithenna Tele Cinema Village
#Krish

#Ranminithenna Tele Cinema Village
#Krish

#Ranminithenna Tele Cinema Village
#Krish

#Phantom #dji #fly_with_you #ranminithenna #drone #dronephotography #droner #mylove❤️ #premire_production

#ranminithenna #sri_lanka #Oshan.maduhanka2

#dji #phantom3 #fly_with_you #pre_wedding_shoot #thissa #ranminithenna #free_time

©® Dana

🔥 #Ranminithenna
😈 #ShortVideo
❤️ #Thomian
⚔️ #TeamKPH

Create your own visual style... let it be unique for yourself and yet identifiable for others.

🌇 #Ranminithenna
😈 #TeamKPH

#ontheway #ranminithenna 🙂😎

Kataragama #Ranminithenna #Mattala Airport 🚘✈👫😊

The BCL 102 MK7. The only non-restricted semi-automatic made in Canada available with multiple factory colour options.
#bongs #juicyjay #picklerick #kush #dinosaur #elephant #monthlydraw # kingdom #clipper #biostix #cannabiscommunity #camrose #alberta #canada
The Yawkey Center for Student Services at Boston University unites six formerly scattered academic advising programs for undergraduate students into a single facility.
TRABAJO REALIZADO😎
Pulida, limpieza y mantenimiento en faros de Optra🔥
Dabl your day away with our new TUESDAY schedule! Click the link in bio for where to watch!
“How do some 20-something-year women have such high calorie intakes, yet look so damn good?”

.⁣
.⁣
.⁣
.⁣
.⁣
Jonny Edwards and Ben Elworthy from Winson Petroleum were back again today for their Cat C tests.
Forklift Fact Friday is back with a great deal! Comment your answers below and tag a mate to win 20% off an Order Picker Licence 🎓 #getskilledaus
I'M BACK!

Hello everyone!😊 I just got back from my bachelorette party that was in Bend, OR with some of my favorite women that are close to my heart.
Low effort shitpost 😎 I'll be posting again later today with better content.
Un doble clic a nuestro #MonitorNacional donde analizamos qué canales de comunicación prefieren los argentinos para informarse y cuáles son algunas de sus expectativas y preocupaciones.
𝚋𝚞𝚝 𝚠𝚑𝚘 𝚠𝚒𝚕𝚕 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚢𝚘𝚞?🗣️

Follow #illusionarydreamer
Canım, birtanem @nilgunsabar , yine harika bir sergi gezdim 🧿 Çok yetenekli bir kadın O, ancak sanatçı kimliğinin yanında iyi bir dost ve iş kadını.
DELUXE ROTI MAKER

BRAND : ANEX

MODEL : AG-2039

AVAILABILITY : IN STOCK
Y’all help us wish @sl0w_st3 a happy 21st birthday !! Have a great day buddy!!
رستوان سماك باملند
رستوران سماک باملند از هر لحاظ رستوران خوبیه حتما پیشنهاد میشه هم طراحی فضای خیلی خوبی دارن هم غذاهاشون خیلی خوبه واسه ناهار یه گزینه خیلی خوب میتونه باشه دوستان
TARA UKB NA BES!

Operating Hours
12nn to 11pm!

*min of 2 to avail of Unli P199
Vatsa täyteen ja planeetan hiilarit laskuun🌎⬇️ Ja nyt ei puhuta tämän bataatin hiilareista – vaan meidän maapallon hiilidioksiditasoista.
We’re in 👀

#vbchallenge #vbchallengefinals #vbchotel
Dzień dobry 👋! Czy macie swoją ulubiona kartę? Kartę, która była waszym asem w rękawie w wielu sytuacjach.
Oldie💗 #bookhunter #retrobook #retroreads #vintagereads #teen #vintagepaperbacks