🛡️ *TALLY, GST, SAP Accounting Diploma കോഴ്സുകൾക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു*


സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ #KERALA STATE RUTRONIX* Proffessional Accounting Diploma കോഴ്സുകളിലേക്കു *May 10നു* ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ ബാച്ചിലേക്കു അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു...

*പി ജി, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക്കും അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ ഡിഗ്രി വിദ്യാർഥികൾക്കും കോഴ്സിന് അപേക്ഷിക്കാം. ചെറിയ ഭേദഗതികളോടെ ഈ കോഴ്സ് പ്ലസ് ടു വിജയകരമായി കഴിഞ്ഞവർക്കും നിലവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും ലഭ്യമാണ്....*

*കോഴ്സുകൾ:*
#PDCFA ,
#TallyACE
#Tallypro
#TallyGURU
#GST usingTally
RP9, #DGSTP , #GCC VAT,
#SAP

*SC/ST വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പൂർണ്ണമായും സൗജന്യം*

*ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് 25 % വരെ ഫീസിളവ്*

വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും പ്രവേശനത്തിനുമായുള്ള online ഡിജിറ്റൽ അപേക്ഷ ഫോം🔽

https://surveyheart.com/form/5f22951810d9e90fd17a9e09

📱 *9745531999*
📱 *9946531999*

2020年459冊目。
『科学的にラクして達成する技術』(永谷研一/著)
★★★★
認知心理学や行動科学の豊富な事例をもとに、目標を達成する方法を解説した本。

目標達成するために大切なのは「根性」や「気合」ではありません。目標達成ができる「仕組み」を作ることが大切なのです。
本書は目標達成できる仕組みとして、PDCA(計画→実行→検証→改善)にフィードバック(人と学び合う)を追加した「PDCFA」サイクルを提唱しています。
目標達成に向けて孤軍奮闘するのではなく、チーム内で学び合うことが目標達成において大事なことを、本書は教えてくれます。

#本 #読書 #読書記録 #読書好きな人と繋がりたい #本好きな人と繋がりたい #電子書籍 #Kindle #KindleUnlimited #クロスメディアパブリッシング #インプレス #ビジネス #スキル #ビジネススキル #目標達成 #PDCA #PDCFA #科学的にラクして達成する技術 #永谷研一

Admission open #addmissionopen #addmission #class #online #onlineclasses #good

#goodclass #study #computer #onlinecourses #course #onlinestudy #cttc #pdcfa #accounting #onlineaccounting #tally #tallyclass #goodclasses #understanding #helpful #helpfulltips #simple #simpleclass #afordable #lessfees #freeregistration

🛡️ #TALLY , #GST , #Accounting Diploma കോഴ്സുകൾക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു*


സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ #KERALA_STATE_RUTRONIX #Proffessional_Accounting_Diploma അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു...

*പി ജി, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക്കും അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ ഡിഗ്രി വിദ്യാർഥികൾക്കും കോഴ്സിന് അപേക്ഷിക്കാം. ചെറിയ ഭേദഗതികളോടെ ഈ കോഴ്സ് പ്ലസ് ടു വിജയകരമായി കഴിഞ്ഞവർക്കും നിലവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും ലഭ്യമാണ്....*

*കോഴ്സുകൾ:*

#PDCFA ,
#Tally ACE
#Tally pro
#Tally GURU
#GST usingTally
#RP9 , #DGSTP , GCC #VAT ,
#SAP

*തുടങ്ങിയ online പരിശീലനത്തിന്റെ കോഴ്സ് ഫീസ് 2500-35000 രൂപയാണ്. ഇത് ആറു തവണകളായി അടയ്ക്കാം*

വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും പ്രവേശനത്തിനുമായുള്ള online ഡിജിറ്റൽ അപേക്ഷ ഫോം🔽

https://surveyheart.com/form/5f22951810d9e90fd17a9e09

📱 *9745531999*
📱 *9946531999*

凡恐懼的必將回來👏
謝謝代替對不起
#超級店長學 #商學院 #經理人
#陳慧如mandy #pdcfa

#IAT Admission 2020
# SAP Accounting #DIFFA #Islamic Banking #PDCFA #IDPA

#DCA #PGDCA #CWPDA

For more information please contact : CAREER HUB EDUCATION (IAT) Chandappura Kodungallur
Email : shemilafi @gmail.com
Phone : 9072056292

#PDCA をまわすのだ!
#PDCFA

成果を上げる人と
あげない人の差は
才能ではない。
いくつかの習慣的な姿勢と、
基礎的な姿勢と、

基本的な方法を
身につけているかどうかの
問題である。
By #ピータードラッカー

#ありたい姿
#チームワーク
#FはフィードバックのF
#ビジネススキル研修
#エキスパートフラップ
#見学できます

https://www.facebook.com/RealInfotechComputerEducation/ *കേരള സ്റ്റേറ്റ് റൂട്രോണിക്സിന്റെ PSC ഗവണ്മെന്റ് അംഗീകൃത തൊഴിലധിഷ്ഠിത കമ്പ്യൂട്ടർ /ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് കോഴ്സുകൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആയി പഠിക്കാം*

🔹🔹🔹🔸🔸🔸🔸 നിങ്ങൾ SSLC/+2 റിസൾട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നവരാണോ? നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഒട്ടും തന്നെ പാഴാക്കാതെ PSC അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയെടുക്കാം. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജോലി നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനൊപ്പം, തുടർ പഠനത്തിന് ഒരു മുതൽ കൂട്ട്‌ കൂടിയാണ്.
*അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഗൂഗിൾ ഫോം ഫിൽ ചെയ്യുക*. https://forms.gle/WpkcUx5FYwizCftWA

കോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ *സൗകര്യപ്രദമായ സമയം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓൺലൈൻ ബാച്ചുകളും/റഗുലർ ബാച്ചുകളും* 👉കുറഞ്ഞ ഫീസ്
👉ലളിതവും,ഉപയോഗ പ്രദവുമായ സിലബസ്.
👉സർക്കാർ അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
👉പടിവാതിൽക്കൽ പഠനകേന്ദ്രം
👉അനുയോജ്യമായ ബാച്ചുകൾ.
👉മികച്ച അദ്ധ്യാപകർ.
👉 ഓൺലൈൻ ബാച്ചുകൾ പുതിയ ബാച്ചിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു. *കോഴ്സുകൾ* #PGDCA
#DCA #CTTC
#PDCFA
#PDDTP
#PDWD
#PDCAD
#CWPDE
#DOA
#കമ്പ്യൂട്ടർ #Hardware ,
#3dsMax #Autocad * *കേരള സ്റ്റേറ്റ് റൂട്രോണിക്സ് അംഗീകൃത പഠനകേന്ദ്രം* #REAL #INFOTECH
#Sulthan #Bathery , #Meenangadi
*9633772421, 9447297373*

https://www.facebook.com/RealInfotechComputerEducation/ *കേരള സ്റ്റേറ്റ് റൂട്രോണിക്സിന്റെ PSC ഗവണ്മെന്റ് അംഗീകൃത തൊഴിലധിഷ്ഠിത കമ്പ്യൂട്ടർ /ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് കോഴ്സുകൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആയി പഠിക്കാം*

🔹🔹🔹🔸🔸🔸🔸 നിങ്ങൾ SSLC/+2 റിസൾട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നവരാണോ? നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഒട്ടും തന്നെ പാഴാക്കാതെ PSC അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയെടുക്കാം. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജോലി നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനൊപ്പം, തുടർ പഠനത്തിന് ഒരു മുതൽ കൂട്ട്‌ കൂടിയാണ്.
*അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഗൂഗിൾ ഫോം ഫിൽ ചെയ്യുക*. https://forms.gle/WpkcUx5FYwizCftWA

കോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ *സൗകര്യപ്രദമായ സമയം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓൺലൈൻ ബാച്ചുകളും/റഗുലർ ബാച്ചുകളും* 👉കുറഞ്ഞ ഫീസ്
👉ലളിതവും,ഉപയോഗ പ്രദവുമായ സിലബസ്.
👉സർക്കാർ അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
👉പടിവാതിൽക്കൽ പഠനകേന്ദ്രം
👉അനുയോജ്യമായ ബാച്ചുകൾ.
👉മികച്ച അദ്ധ്യാപകർ.
👉 ഓൺലൈൻ ബാച്ചുകൾ പുതിയ ബാച്ചിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു. *കോഴ്സുകൾ* #PGDCA
#DCA #CTTC
#PDCFA
#PDDTP
#PDWD
#PDCAD
#CWPDE
#DOA
#കമ്പ്യൂട്ടർ #Hardware ,
#3dsMax #Autocad * *കേരള സ്റ്റേറ്റ് റൂട്രോണിക്സ് അംഗീകൃത പഠനകേന്ദ്രം* #REAL #INFOTECH
#Sulthan #Bathery , #Meenangadi
*9633772421, 9447297373*

今日は一日ごろごろ

明日から有給休暇❤︎ 時間を大切にしょーっと。

ネイル課題やっぱり外れて、遊んじゃった💦

大好きなミーとスティンキー に見えるかなぁ…まっいっか、自己満足で。

#PDCFA 自己の成長!
#ミー
#スティンキー
#いぬのいる暮らし
#ふれんちぶるどっぐ
#ネイル初心者

【新年の抱負を作る】

この後19時より、こちらの本とレゴブロックを使ったワークショップを始めます( ̄▽ ̄)/ #科学的にラクして達成する技術
#ネットマン

#できたこと
#pdcfa
#あすよみ


久しぶりの都会での休日は
Mr.自己肯定感の永谷さんと
元サッカー日本代表の福西さんの講演会


「あの時のジェビロ磐田は強かったですよね」

「強かったかどうかはわからないです。勝った方が強いので。」いい提案書いたとか
キツイ練習やり遂げたとか
プロセスを云々するのも大事ですが

勝った方が強い、、シビれました

#自己肯定感
#できたことノート
#できたこと手帳
#pdcfa
#さすがNHK解説者
#ウチの会社でもお願いしたい

#科学的にラクして達成する技術
#できたことノート
#永谷研一
#PDCFA

大阪の飲食店さんで
「できたこと for PDCFA」
の研修を行なってきました。


人事部長、店長、ホールやキッチンのマネージャー等々、マネージャークラス、リーダークラスの皆様に、1ヶ月間、システムで振り返りを実践して頂いてのフォローアップセッションでした。

できたことから始めるポジティブアプローチ
と、内省の習慣化やフィードバック文化の醸成を通じて、人材開発と組織開発を両輪として進めるプロジェクト。

1ヶ月経過時点で既に前向きな変化を感じて頂いているのは皆さんさすがです☆

これからが楽しみです!

#できたことノート
#PDCFA

#pscapproved #courses
#keralastaterutronix
#dca #dataentry #pgdca

#cttc #pdcfa #tally #gst
#peachtree #free4scst_students

昨晩はオンラインセミナーを開催しました!
・リフレクションの4つの視点
・自己認識を変える3つの方法
・自己肯定感と成長意欲
・人材育成と組織開発


できたことノートやPDCFAメソッドを活用した取り組みで、人の成長と組織の成長を応援してきた具体例と、その背景となる考え方やについてお話をさせて頂きました☆

#ネットマン
#できたことノート
#PDCFA

がんからのギフト

書いて自分の行動を振り返り、事実を受け入れる。それでいいのかと問いかけ、変化したいと思えば変えればいい。まずは事実を観る内省力を身につける徹底的にやる練習。


#がん
#がんサバイバー
#乳がん
#がん鬱からの脱皮
#がん鬱
#私らしく生きる
#キャンサーギフト
#生活習慣改善
#腸脳力メソッド
#俯瞰
#できたことノート
#振り返り
#PDCFA

.
京都神戸と2日間にわたり新入社員研修のアシスタントに入りました定作です。
昨日の京都クラスのために前泊したのですが、なんとホテルに着くなりスーツケースの取っ手のネジが外れていてとれてしまいました。。。

そんなときにホテルの方が親切に代わりのネジを見つけてくれ元どおりに直りました!奇跡!
人に親切にされると私も人に親切にしようと思いました🌸
2枚目は神戸会場の近くにあるお店で買ったお弁当です。
インスタント加工など一切なしでお母さんの味がする(気がする)ようでほっこりしました。
元気いっぱいの名物?店員の方もいて、絶対リピートだな!と思いました。
#セールスの学校 #ビジネススキル研修 #新入社員研修 #day2 #pdca #pdcfa #京都 #神戸 #優しさが心に染みる #2日間 #ホテル #お弁当

NPO法人吉備野工房ちみち設立10周年記念×『月イチ10分「できたこと」を振り返りなさい』新刊出版記念、永谷研一氏特別講演会を開催します。


日時:2018年7月1日(日)13:00~
会場:宮脇書店総社店 kiitos(キートス)
参加費 3500円(税込)

詳しい情報は下記のリンクからご確認ください。

ホームページのイベント情報
http://www.chimichi.org/%e6%9c%88%e3%82%a4%e3%83%81%ef%bc%91%ef%bc%90%e5%88%86%e3%80%8c%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%9f%e3%81%93%e3%81%a8%e3%80%8d%e3%82%92%e6%8c%af%e3%82%8a%e8%bf%94%e3%82%8a%e3%81%aa%e3%81%95%e3%81%84

Facebookのイベントページhttps://www.facebook.com/events/203562726925423/?ti=cl

お申し込み、お問い合わせはInstagramのプロフィールに記載の電話、メールにご連絡いただいても受付いたします。

#永谷研一 #できたことノート #できたこと手帳 #月イチ10分できたことを振り返りなさい #pdcfa #成功習慣 #行動変容 #振り返り #成長 #成果 #目標達成 #秘訣 #スキルアップ #スピードアップ #行動習慣化 #メソッド #ちみち #宮脇書店総社店 #ヒロシゲマエ #10周年記念

今日は管理職研修

#脳みそのオーバーホール
#PDCFA
#パワフル &ズバズバ系
#講師の方がおかんより強い

FACIAL MESHO GOLD
Merupakan salah satu treatment yang banyak diminati lho girl's .

Amrish Puri and Prem Chopra, "two most iconic villains from Hindi Cinemas" from the movie Dostana(1980).
BLaNd is NoT a color 🤣
@dino_m7ght @nimayndoleaux @lovexvinaa
What’s your color 🎨
Essa Cozinha 😍
Essa combinação de cores 😍
#Chumbo
#Canect
💫 Fábrica de Ataúdes - Cenizarios y Osarios.

Para mayor información
#OnThisDay:
#piacenza #3015 #dubbiocertezze #lafrase #della #canzone #loshow "fa che non sia un'altra vana bugia" è una frase #partorita #da lui #oppure #e ' #unafrase #cheha #letto #inunostriscione #duranteiltour #1991 #? 🙄😜😜😜😜😜😜😜
🤍💓🤍💖🤍 भांट 🤍💖🤍💓🤍 #clerodendrum
#clerodendrumpaniculatum #pagoda #lamiaceae #lamiaceaefamily #श्वेतपुष्प
- Fanart Defalt-
Do not share without permission.

Thanks for like and views ! <3
🌎Si eres estudiante y quieres comenzar con tu propia empresa pero todavía hay algo que te falta...
*yes we said it”
*Goodmorning our esteemed shoppers 📌❤️
Winter essential — Pea and Basil Pasta with a Garlic #cashewgurt cheese sauce.
Mid/Prime Icon SBC thanks. NO COINAGE SPENT!!
“Call me not Lord for I am a Lady” (Elagabalus, cit. Cassius Dio).
📌Animal Juiced Aminos is the move when looking for powdered essential amino acids (EAA).
Rate this 1-10 🔥🤖

@maxifrvr
A riding club at Steve's 😃
#memphis #memphishistory #mallofmemphis #malls
Cheetos American Hot Chicken Flavour (China 🇨🇳).

Swipe for more pics 👉📷
Moville, IA Job….19 windows, soffit, fascia, fan fold, siding, and 6” K Style Gutters and downs.
Such a rad weekend getting to play @stagesvenue in Santa Ana!
Getting in some competetive practice for Ben with his ultramarines against the telemons for a upcoming 2k event @mad_for_miniatures being run by yours truly 😇😂
Settled! $200K in Hall County case.
Attorney, Michael Weaver is driven and determined.